Light emitted by a small light source

Do it

Examine the light emitted by a small light source using slitted paper. Answer the question.

Instructions for conducting the experiment
  • Kinnita piludega paberi külge kaks suuremat paberiklambrit, nii et kolme piluga pool jääks allapoole.
  • Aseta piludega paber uuritavasse valgusesse nii, et see oleks sellega risti.
  • Märgi alusele tekkinud valguskiired ja valgusallika asukoht.
  • Eemalda aluselt nii valgusallikas kui ka piludega paber.
  • Pikenda alusele märgitud kiired kuni valgusallikani, veendu, et need ristuvad valgusallika asukohas.
Test result

Kui olime oma katses edukad, siis saime tulemuseks umbes sellise joonise.

Väikese valgusallika valgus joonisel.

Katses paberile tekkivat heledaid triipe võime nimetada valguskiirteks. Valguskiired näitavad valguse levimise suunda, sestap märgitakse neile peale ka nooled.

Peaksime tähele panema, et valguskiired on füüsikute välja mõeldud - nende abil on hea valguse levimist kirjeldada. Looduses neid olemas ei ole.