Jahtuv keha kütab ümbritsevat keskkonda: üks temperatuur

Mõõda katses, kui suure võimsusega kütab alumiiniumtopsikus jahtuv kuum vesi ümbritsevat keskkonda.

What are we dealing with here

Lauale jäetud topsis olev vesi jahtub. Mõõtes selle temperatuuri, saame arvutada, kui suure võimsusega selline tops ümbritsevat keskkonda kütab.

Lauale jäetud vee jahtumine

Katses tuleb mõõta vee mass , valida katse aeg (näiteks ) ning mõõta vee temperatuur katse alguses ning valitud aja järel. Andmed tuleks sisestada tabelisse, mis pakub kohe ka vastust. Kasulik oleks siiski ka ise arvutades veenduda, et siinne kalkulaator ei eksinud.

Katsevideo
Kuidas me arvutame

Kasutame eelmisel töölehel saadud teadmist, mille kohaselt jahtumise või soojenemise soojusülekande võimsust arvutatakse valemiga

Kalkulaator: jahtumise ja soojenemise võimsus

Kalkulaator arvutab mingist ainest keha jahtumise või soojenemise soojusülekande võimsuse, kasutades valemit Kalkulaatori kasutamisel sisesta tabelisse andmed. Vastus ilmub tabeli viimasesse ritta.

Jahtuva või soojeneva keha omadused

Erisoojus
Mass

Katsest mõõdetud andmed

Keha temperatuur katse alguses C
Keha temperatuur katse lõpus C
Temperatuuri muut C
Katse kestus s

Arvutame sisestatud andmete alusel

Vee poolt ära antud soojushulk *
Keskkonna kütmise võimsus *

* Negatiivne tulemus näitab seda, et keha siseenergia vähenes, st keha jahtus. Positiivne tulemus näitab seda, et keha siseenergia suurenes, st keha soojenes.

Specific heats of some substances

The table shows the specific heats of several well-known substances.

Katse tulemus

Veetopsi jahtumise võimsus minu katses ()