Perioodilisustabelis olev informatsioon aatomite koostise kohta

Uuri, millised seosed peituvad perioodilisustabelis ning kuidas kasutada keemiliste elementide perioodilisustabelit aatomi ehituse kirjeldamisel. Vasta küsimustele.

Mida teab perioodilisustabel keemiliste elementide kohta?

Perioodilisustabelis elementide kohta leiduv informatsioon kirjeldab nende keemiliste elementide aatomeid. 

Sa tead juba, et iga elemendi lahtrist leiad selle elemendi tähise ja nimetuse, aatomnumbri ja aatommassi. Lisaks on igal keemilisel elemendil olemas ka oma koordinaadid- rühma ja perioodi number.

Aatomi ehitust kirjeldavad seosed

Aatomit iseloomustavate seose juures juba õppisime, et 

Võttes näiteks naatriumi aatomi, saame öelda, et tema aatomnumber on 11, tuumalaeng +11, prootonite arv tuumas on 11 ning elektronide arv elektronkattes on samuti 11.

Lisaks sellele on perioodilisustabelis ka aatommass ja/või massiarv. Massiarvu leidmiseks kehtib seos

Kui perioodilisustabelis on aatommass, siis massiarvu saamiseks tuleb seda ümardada. Näiteks naatriumi aatommass on 22,99. Naatriumi massiarvu saamiseks ümardame aatommassi ning seega on naatriumi massiarv 23.

Neutronite arvu leidmiseks tuleb massiarvust lahutada prootonite arv, seega naatriumi aatomituumas on 12 neutronit.

Täida lüngad!
Elemendi tähisProotonite arvNeutronite arvElektronide arv
Li​​​​​​​
15
6
Si
Fe