Kuidas ioone liigitatakse?

Uuri, kuidas liigitatakse ioone. Vasta küsimustele.

Iooni laeng

Iooni laeng sõltub sellest, mitu elektroni on aatom liitnud või loovutanud.

Kui näiteks magneesiumi aatom loovutab 2 elektroni, siis on magneesiumiooni laeng +2, sest elektronide arv on kahe võrra väiksem prootonite arvust.

Seevastu, kui kloori aatom liidab ühe elektroni, siis on kloriidiooni laeng -1, sest elektronide arv on ühe võrra suurem prootonite arvust.

Pisikene nipp: elektronide liitmisega võetakse juurde negatiivset laengut ning seega peab tekkiv ioon olema ka negatiivse laenguga. Elektronide loovutamisega seevastu antakse ära negatiivset laengut ning tekkiv ioon on positiivse laenguga.

Kuidas ioone liigitatakse?

Ioone liigitatakse vastavat laengule katioonideks ja anioonideks.

Katiooniks nimetatakse positiivse laenguga iooni, mis tekib siis, kui elemendi aatom loovutab väliskihi elektronid eesmärgiga saavutada püsiv elektronkiht.

Aniooniks nimetatakse negatiivse laenguga iooni, mis tekib siis, kui elemendi aatom liidab väliskihti elektrone eesmärgiga saavutada püsiv elektronkiht.

Näiteks kui magneesium loovutab kaks elektroni ja saavutab püsiva elektronkihi, siis tekib katioon. Kui fluor liidab ühe elektroni ja saavutab seeläbi püsiva elektronkihi, tekib anioon.