Kuidas ioonid tekivad?

Uuri, kuidas tekivad aatomitest ioonid. Vasta küsimustele.

Kuidas tekivad ioonid?
Liitium

Liitiumi aatomi mudel ja elektronskeem on:


Elektronskeemist näed Sa, et liitiumi aatomil on välises elektronkihis 1 elektron.

Püsiva välise elektronkihi saavutamiseks on liitiumi aatomil kaks võimalust:

  • loovutada viimasest kihist 1 elektroni;
  • liita väliskihti 7 elektroni.

Kõik aatomid proovivad olla nii laisad, kui võimalik ning palju vähem tööd on vaja teha ühe elektroni loovutamisega kui seitsme elektroni liitmisega. Seetõttu loovutab liitiumi aatom keemilise reaktsiooni käigus oma ühe väliskihi elektroni ning temast tekib liitiumi ioon. Nüüd aga ei ole enam prootonite ja elektronide arv võrdne. Liitiumioonil on 3 prootonit, kuid 2 elektroni. Seega on tal üks positiivne laeng üle ning liitiumiooni tähistatakse: Li+.

Kuidas tekivad ioonid? Hapnik

Võtame teiseks näiteks hapniku aatomi, mille mudel ja elektronskeem on:


Hapniku aatomil on väliskihis 6 elektroni ning täielikult täidetud väliskihi saavutamiseks on taas kord kaks erinevat võimalust:

  • loovutada viimasest kihist 6 elektroni;
  • liita väliskihti 2 elektroni.

Kahe elektroni liitmine on palju lihtsam võrreldes kuue elektroni loovutamisega ning seega liidab hapniku aatom keemilistes reaktsioonides kaks elektroni. Kuid siis ei ole enam prootonite ja elektronide arv võrdne. Hapniku ioonil on 8 prootonit, aga 10 elektroni. Seega on tal kaks negatiivset laengut üle ning hapniku iooni tähistatakse: O2-.

Täida tabel!
Tuumalaeng (Z)Elektronide arvIooni laeng
810
171-
1110
362-
313+