Kuidas koostada iooni elektronskeemi ning iooni tekke võrrandit?

Uuri, kuidas koostatakse ioonide elektronskeeme ning mis informatsioon seal peitub. Vasta küsimustele.

Kuidas koostada iooni elektronskeemi?

Ka ioonidele koostatakse elektronskeeme. Iooni elektronskeemi koostamisel aitab Sind väga palju vastava aatomi elektronskeem.

Koostame näiteks magneesiumiooni elektronskeemi. Selle jaoks:

  1. Koostame magneesiumi aatomi elektronskeemi: 
  2. Analüüsime aatomi väliskihi elektronide arvu. Kuna magneesiumi aatomi väliskihis on 2 elektroni, siis püsiva elektronkihi saavutamiseks magneesiumi aatom loovutab need kaks elektroni, seega on magneesiumiooni elektronkihtide ehitus:
  3. Iooni tekkimisega aatomist tuumaga muutusi ei toimu, seega iooni tuumalaeng jääb samaks aatomi tuumalaenguga:
  4. Kuna ioonil on kahe võrra vähem elektrone võrreldes prootonitega, siis on iooni laeng +2 ning iooni elektronskeem:
Kuidas koostada iooni tekke võrrandit?

Iooni tekke võrrand väljendab keemia keeles seda, kuidas aatomist ioon tekib. Ülevalpool juba saime teada, et magneesiumi aatom annab ära kaks väliskihi elektroni ning siis tekib temast ioon. Keemia keeles paneme selle kirja: