Ioonid: teadmiste kontroll

Kontrolli küsimustele vastates oma teadmisi ioonide kohta.