Metoodilised juhised

Selle teema jooksul tegeleme keemiliste reaktsioonide tunnuste ning esilekutsumise võimalustega.

Tunni läbiviimiseks pakume järgnevaid variante:

1) Tunni alguses jagab õpetaja õpilastele kätte siin alajaotuses allalaaditava töölehe, kuhu õpilased tunni edenedes märgivad peale, mida nad on õppinud. Oleme lisanud ka pisikesi juhtnööre, kuidas töölehte täiendada, kuid õpetaja saab vajadusel anda omapoolseid suunavaid juhiseid.

2) Alternatiivvariandina võib kasutada järgnevate alajaotuste töölehti, kus käsitletakse reaktsiooni toimumise tingimusi ning tunnuseid. Antud teemade juures on kasutatud mitmeid videoklippe, mis näitavad mõnda konkreetset tunnust või tingimust. Seda varianti on mõistlik kasutada, kui õpilastel on olemas nutiseadmed ja õpilased sisestavad läbivalt oma vastused nendesse. Nii saab õpetaja kiire tagasiside õpilaste teadmiste ja väärarusaamade kohta.

Keemilise reaktsiooni tunnuste ja esilekutsumise võimaluste teemas saavad õpilased ka ise viia läbi erinevaid katseid uurimaks keemilise reaktsiooni toimumise tingimusi ja tunnuseid. Iga katse juures peavad õpilased vastama ka küsimustele. 

Teema lõpus on toodud ära reaktsiooni tunnuste ja esilekutsumise võimaluste teadmiste kontroll (tehtav nutiseadmega), mis hõlmab kogu teemat.

Keemilise reaktsiooni tunnused ja esilekutsumise võimalused tööleht

Arvame, et selle teema juures oleks tunni alguses mõistlik jagada õpilastele tööleht, mida nad arutelude ja muu tegevuse käigus saavad täiendada.