Keemilise reaktsiooni võrrand

Metoodilised juhised

Selle teema jooksul tegeleme keemilise reaktsiooni võrrandi koostamise ja selle tasakaalustamisega.

Tunni läbiviimiseks pakume järgnevat varianti:

1)Tunni alguses selgitatab õpetaja keemilise reaktsiooni võrrandi olemust ning tasakaalustamise loogikat.

2) Suurema osa tunnist võtab endale harjutamismaraton, mille jaoks oleme lisanud väljaprinditava töölehe. Tööleht koosneb paljudest tasakaalustamist vajavatest reaktsioonivõrranditest ning sisaldab ka pisikest nuputamisülesannet, mille puhul on oluline mõista, et kuigi reaktsioonivõrrandi tasakaalustamisel ei kirjutata aine valemi ette kordajat "1", on see siiski oluline. Antud töölehe võib õpilastele anda ka koduseks ülesandeks.

Teema lõpus on ära toodud reaktsioonivõrrandite tasakaalustamise teadmiste kontroll (tehtav nutiseadmega), mis hõlmab kogu teemat.

Selle teema juures füüsilist katsetamist ei toimu. 


Siin me saame teada ...

  • mis on keemilise reaktsiooni võrrand;
  • kuidas keemilise reaktsiooni võrrandit tasakaalustada.
Huviäratajad

Vana hea fotosüntees

Keemikud ei ole kunagi olnud väga pika jutuga ja pigem meeldib neile erinevaid protsesse ja muundumisi keemia keeles kirja panna. Võtame vaatluse alla fotosünteesi.
Keemilise reaktsiooni võrrand

Mis on keemilise reaktsiooni võrrand?

Uurime, kuidas saaksime erinevaid protsesse kirja panna korrektses keemikute keeles.

Kuidas tasakaalustada keemilise reaktsiooni võrrandeid?

Õpi selgeks reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine. Harjuta.


Harjutamismaraton!

Reaktsioonivõrrandite tasakaalustamise harjutamisleht


Teadmiste kontroll

Keemilise reaktsiooni võrrandi teadmiste kontroll

Kontrolli küsimustele vastates oma teadmisi keemilise reaktsiooni võrrandi ja selle tasakaalustamise kohta.
Kokkuvõte

Keemilise reaktsiooni võrrand on reaktsiooni üleskirjutus valemite ja sümbolite abil. 

Lähteaineteks nimetatakse reaktsioonis omavahel reageerivaid ained.


Saadusteks nimetatakse reaktsiooni käigus tekkivaid aineid.


Reaktsioonivõrrand on tasakaalus, kui lähteainete ja saaduste poolel on ühepalju sama elemendi aatomeid.

Reaktsioonivõrrandi tasakaalustamisel kasutatakse kordajaid. 


Kordaja näitab reaktsioonis osalevate osakeste arvu.

Kordaja kirjutatakse vastava aine valemi ette ning kindla elemendi aatomite arvu leidmiseks tuleb kordaja ja indeks omavahel korrutada.