Magnettahvlid välja!

Täida tööülesanded, kasutades selleks magnettahvlit.

Täida tabel!

1) Koosta magnettahvlil lämmastiku aatomi planetaarne mudel. Täida tabelis aatomit kirjeldav osa.

2) Muuda planetarset mudelit nii, et see väljendaks nüüd lämmastiku iooni. Täida tabelis iooni osa.


Prootonite arvNeutronite arvElektronide arvElektronkihtide arvVäliskihi elektronide arv
Aatom
Ioon
Too välja aatomi ja iooni sarnasused ning erinevused!
Sarnasused:
Erinevused: