Ioonid

Siin me saame teada ...

  • mis on aatomi ja iooni erinevus;
  • kuidas tekivad ioonid;
  • kuidas ioone liigitatakse;
  • kuidas koostada iooni elektronskeemi.
Metoodilised juhised
Selle teema jooksul õpime selgeks aatomite võime muutuda ioonideks. 

Tunni läbiviimiseks pakume järgnevaid variante:

1) Tunni alguses jagab õpetaja õpilastele kätte siin alajaotuses allalaaditava töölehe, kuhu õpilased tunni edenedes märgivad peale, mida nad on õppinud. Oleme lisanud ka pisikesi juhtnööre, kuidas töölehte täiendada, kuid õpetaja saab vajadusel anda omapoolseid suunavaid juhiseid.

2) Alternatiivvariandina võib kasutada järgnevate alajaotuste töölehti, kus käsitletakse ioonide olemust, tekkimist, liigitamist ning ioonide elektronskeemide koostamist. Seda varianti on mõistlik kasutada, kui õpilastel on olemas nutiseadmed ja õpilased sisestavad läbivalt oma vastused nendesse. Nii saab õpetaja kiire tagasiside õpilaste teadmiste ja väärarusaamade kohta.

Teema lõpus on ära toodud ioonide maailma kokku võttev teadmiste kontroll (tehtav nutiseadmega), mis hõlmab kogu teemat.

Lisaks saavad õpilased magnettahvli abil ise ioonide mudeleid meisterdada ning selle abil liikuda ioonide elektronskeemide koostamise juurde.  

Ioonide tööleht

Tööleht, kuhu õpilased tunni edenedes märgivad peale, mida nad on õppinud.Warm-up

Kõige armsam aineosake?

Milline aineosake on alati positiivne?
Ioonid

Mis on ioonid?

Kõigis aineosakestes ei ole prootoneid ja elektrone ühepalju ning seetõttu ei ole nende osakeste summaarne laeng null. Kuidas aga nimetatakse osakesi, kellel on laeng?

Kuidas ioonid tekivad?

Aatomite digimuutumine ioonideks on küllaltki lihtne- tuleb žongleerida elektronidega.

Kuidas ioone liigitatakse?

Saa teada, millisteks ioonideks saavad aatomid muutuda.

Iooni elektronkate

Kuidas koostada iooni elektronskeemi ning iooni tekke võrrandit?

Aatomite elektronskeemide koostamine on meile juba selge. Teeme nüüd sammukese edasi ning proovime aru saada ka ioonide elektronskeemide koostamisest.

Magnettahvlid välja!

Võta välja magnettahvel- hakkame ise aatomitest ioonide tekkimist kujutama ja sealt tekitama süsteemi elektronskeemide kirja panemiseks.

Harjutame

Harjutame

Kõik eelnev oli väga vahva, kuid harjutame nüüd natukene rohkem ioonide elektronskeemide kirjutamist.
Knowledge control

Ioonid: teadmiste kontroll

Kontrolli küsimustele vastates oma teadmisi ioonide kohta.

Summary

Ioon

Ioon on laenguga aineosake. Ioonid tekivad kui aatomid liidavad või loovutavad elektrone.

Katioon

Katioon on positiivse laenguga ioon. Katioon tekib, kui aatom loovutab väliskihi elektroni/elektronid.

Anioon

Anioon on negatiivse laenguga ioon. Anioon tekib, kui aatom liidab väliskihti elektroni/elektrone.